ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ที่อยู่: เลขที่ 70 หมู่ 6 ถนนปัว – น้ำยาว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เบอร์โทร: 0-5479-1104 , 05475-6366

โทรสาร: 0-5479-1225

อีเมลล์: puabranch@gmail.com

THE FOUNDATION FOR THE CROWN PRINCE HOSPITALS, PUA BRANCH

Pua Crown Prince Hospital

Address: 70/6 Pua – Namyao Street  Pua District, Nan Province 55120 Thailand

Tel: +66 (0) 5479-1104 , 05475-6366

Email: puabranch@gmail.com

ติดต่อ-สอบถาม