มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พิธีเททองหล่อพระ พระพุทธรักษา

 

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 

       

ประธานฝ่ายฆราวาส  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

           เวลา 09.00 น.วันทึ่ 19 พฤษภาคม 61 ที่ลานข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานประกอบพิธีเททองสร้าง “พระพุทธรักษา” องค์พระประธานประจำห้องพระ ตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป โดยมี พระเถรานุเถระ เจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีทำบุญตามแต่กำลังศรัทธา และแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเขียนชื่อลงบนแผ่นทองเพื่อใช้ในการหล่อพระ และเทลงในเบ้าหลอม ตั้งจิตตั้งใจอธิฐานทำบุญร่วมกันในการสร้างพระพุทธรักษา องค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว เพื่อเป็นองค์พระประธาน ประดิษฐานประจำห้องพระ ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ให้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจ สำหรับพระสงฆ์อาพาธที่มารับการรักษา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อจัดตั้งกองทุนสำหรับพระสงฆ์อาพาธด้วย ทั้งนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 60 ล้านบาท

พระพุทธรักษา ปางขัดสมาธิเพชร ได้รวมเอาศิลปะของ 3 ยุค ได้แก่ สมัยเชียงแสน สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระเกศ เป็นเปลวเพลิงยอดแหลม เชิงศิลปะของสมัยเชียงแสน ผสมผสาน รัตนโกสินทร์ องค์พระ เป็นปางขัดสมาธิเพชร ใบหน้าเอิบอิ่มสมบูรณ์ พระวรกายอวบ ขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว มีจีวรเป็นลายดอกพิกุลแบบรัตนโกสินทร์แบบประยุกต์ ฐานเป็นชุกชี ศิลปะอยุธยา เพิ่มลายไทยประยุกต์แบบรัตนโกสินทร์ มีรูปครุฑที่ฐานที่มีความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านหลังมีรูปหรือสัญญาลักษณ์ให้ระลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีสัญลักษณ์เป็นทองคำเปลว 3 แผ่น หมายถึง การปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่เคยเสียสละ เลือดเนื้อ ชีวิต ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ภายในพิธีเททองสร้าง “พระพุทธรักษา” ได้พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระเถรานุเถระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ถวายแผ่นทองโดยเขียนชื่อลงบนแผ่นทองเพื่อใช้ในการหล่อพระและร่วมทำบุญตามแต่กำลังศรัทธา ตั้งจิตตั้งใจอธิฐานทำบุญร่วมกันในการสร้างพระพุทธรักษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

สามารถรับชมได้จาก https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=997656683723848&id=411369362352586

 

ใส่ความเห็น