ร่วมสมทบทุน

สามารถร่วมสมทบทุนด้วยการโอนผ่าน ธนาคาร ออมสิน เเละ ธนาคาร กรุงไทย ได้ทั้งสองธนาคาร


ธนาคาร ออมสิน สาขาปัว
บัญชี่เลขที่ 052440674217
ชื่อผู้ฝาก มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว (รับบริจาค)


ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว

บัญชี่เลขที่ 986-4-09434-3
ชื่อบัญชี กองทุนร่วมสร้างพระตึกสงฆ์อาพาธ รพร.ปัว