กราบนมัสการและขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดน่าน และอำเภอปัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

กราบนมัสการและขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดน่าน และอำเภอปัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

ใส่ความเห็น