กราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร และรายงานความก้าวหน้า

กราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ ธานินทร์  กรัยวิเชียร และรายงานความก้าวหน้าในการจัดหาทุนโครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป

ใส่ความเห็น