การรับการตรวจเยี่ยมจาก ฯพณฯ องคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันที่ 9 มีนาคม 2559

     การรับการตรวจเยี่ยมจาก ฯพณฯ องคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันที่ 9 มีนาคม 2559

ใส่ความเห็น