ข่าวสารและกิจกรรม

รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระ [...] [...]

สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ทุน มูลค่า 10,000.00 บาท [...]

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้บริจาค

จัดซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจำนวน 1 ตัว มูลค่า 8,590. [...] [...]

เข้าร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาคที่ 9 ประจำปี 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

เข้าร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาคที่ 9 [...] [...]

ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2. ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [...]

เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ [...] [...]