ข่าวสารและกิจกรรม

กราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร และรายงานความก้าวหน้า

กราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร และรายงาน [...] [...]

สมเด็จพระธีรญาณ มาเยี่ยมรพ.ครั้งแรก 29-30 เม.ย.60

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้เมตตามอบเงินจำนวน 9,645,000 บาท ซึ่งได้รับถวายจากบริษัท [...] [...]