จัดทำโครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป ขนาด 29 เตียง พร้อมครุภัณฑ์ครบชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 60ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 78 ปี ภายในงาน มีการมอบเงินสนับสนุนสาธารณประโยชน์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว ในโครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป ขนาด 29 เตียง พร้อมครุภัณฑ์ครบชุด เป็นเงินจำนวน  60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระธีรญาณมุนี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพื่อเตรียมที่จะก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โปรดเป็นประธานในพิธีวาง      ศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันเสาร์ ที ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น.

พิธีเททองสร้างพระหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระเกศองค์พระประธาน ประจำห้องพระตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป ในวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น