จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2555

 จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ  28 กรกฎาคม 2555

 

      เป็นอาคารผู้ป่วยพิเศษ ขนาด 30 เตียง พื้นที่ใช้สอย 1,015.78 ตารางเมตร เป็นอาคารคอร. 2 ชั้น ยกพื้นสูง   จำนวน 1 หลัง มูลค่า 60,000,000 บาท (ราคารวมต้านแผ่นดินไหว) อยู่ระหว่างการจัดหาทุน

1.  จ่ายค่าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและเขียนแบบแปลน จำนวน 701,000.00 บาท

2.  กิจกรรมจัดหาทุนโครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป

    2.1  ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย คงเหลือ 1,928,146.70 บาท

     

   

   2.2  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไปรวมทั้งหมด จำนวน 1,428,376.67 บาท

 

 

   2.3  จัดการแข่งขันชกมวยไทยมหากุศลขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 495,651.00 บาท

 
 

 

 

   2.4  จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนทุนก่อสร้างตึกจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

ใส่ความเห็น