สมเด็จพระธีรญาณ มาเยี่ยมรพ.ครั้งแรก 29-30 เม.ย.60

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระธีรญาณมุนี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพื่อเตรียมที่จะก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยทั่วไป

ใส่ความเห็น