พิธีเททองสร้างพระหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระเกศองค์พระประธาน

พิธีเททองสร้างพระหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระเกศองค์พระประธาน ประจำห้องพระตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ
และผู้ป่วยทั่วไป ในวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ใส่ความเห็น