ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2558

ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย และกิจกรรมขับขี่ ปลอดภัยมั่นใจ พ.ร.บ. ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2558

ใส่ความเห็น