ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2558 – 2559

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลคล้ายวันพระราชสมภพ

 

 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 

 

มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย

 

 

มอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กที่เกิดเดือน กรกฎาคม ในโครงการออมขวัญ ปันสุข จำนวน 87 ราย รวมเป็นเงิน 26,100.00 บาท

 

ใส่ความเห็น