ร่วมพิธีเททองหล่อพระ วัดสังฆทาน 4 -7 เมษายน 2561

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาปัว วันที่ 4 -7 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรายงานความคืบหน้าและขอคำปรึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุณี
2.นำแผ่นทองและหนังสือเชิญไปให้พระเกจิอาจารย์ ทั่วประเทศลงอักขระ
3.ศึกษาดูงานพิธีเททองหล่อพระ วัดสังฆทาน
4.เป็นประธานฝ่ายฆารวาสประกอบพิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อสนอง วัดสังฆทาน
5.บันทึกรายการเพือประชาสัมพันธ์งานเททองหล่อพระของมูลนิธิ ณ.วัดสังฆทาน แพร่ภาพทางช่อง SBBTV999 ของวัดสังฆทาน
6.ร่วมพิธิมุทิตาจิตรำลึกถึงหลวงพ่อสนอง วัดสังฆทาน

ใส่ความเห็น