สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้เมตตามอบเงินจำนวน 9,645,000 บาท

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้เมตตามอบเงินจำนวน 9,645,000 บาท
ซึ่งได้รับถวายจากบริษัทคิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัวและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
1. กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ใส่ความเห็น