เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การขอพระราชทานรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้กระทำความดี ความชอบ” และทัศนศึกษา

เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การขอพระราชทานรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้กระทำความดี ความชอบ” และทัศนศึกษา

ใส่ความเห็น